Billboard

 • Formát
  • Rozměr:
   510 x 240 cm
  • Popis:
   nejrozšířenější médium venkovní reklamy, tzv. „eurostandard“
 • Cena a termíny
  • Základní cena:
   11 500 Kč - 16 500 Kč/ks/měsíc
  • Termíny provozování:
   28 dní (1. – 28. den měsíce)
  • Prodej:
   kusový
  • Cena přeinstalace:
   800 Kč/ks
 • Technické specifikace
  • materiál:
   120 g bluebackside nebo PVC samolepka permanent s lesklou laminací
  • technologie tisku:
   solvent 360 dpi / exteriérový tisk pro pohledovou vzdálenost 2 m a vyšší, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
  • tisková data:
   1:10 (dpi 300), PROSÍME O TISKOVÉ PDF se všemi jeho náležitostmi (barevný prostor CMYK / spad 5 mm / ořezové značky / formát resp. měřítko a rozlišení dle typu dané plochy)
 • Ke stažení

Nejrozšířenější médium venkovní reklamy. Podle výzkumů denně sleduje billboardy 60 % městské populace.  Naše billboardy najdete v okolí železnice, především v centrech měst a městeček a podél silnic. Pokrýváme celé území České republiky.