Distribuce letáků ve vlacích ČD (EC/IC/R/Ex/EN)

 • Formát
  • Rozměr:
   max. velikost A4, max. váha 50 g/ks
  • Popis:
   distribuce tiskovin / letáků na sedadla ve vlacích – spojích dálkové přepravy ČD (IC/EC/R/EX/EN)
  • Počet:
   více než 70 vlaků denně
 • Cena a termíny
  • Základní cena:
   3,90 Kč/ks (v případě celé sítě), příplatek za vybraný spoj: 2 750 Kč / 1 spoj
  • Termíny provozování:
   1 den
  • Prodej:
   kusový
 • Technické specifikace
  • dodané materiály:
   o rozměru max. velikosti A4 (váha 50 g), musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
 • Ke stažení

Reklamní tiskoviny do váhy cca 50 g umístěné přímo na sedadla dálkových spojů v 1. a 2. vozové třídě. Dlouhá doba strávená cestováním umožňuje věnovat těmto tiskovinám nerušenou pozornost. Vybrané vlaky mají přesah do zahraničí.