Nekomerční kampaně

Pořádáte kulturní, sportovní, společenské a charitativní akce? Divadelní představení, koncerty, výstavy a festivaly?
Využijte naší nabídky zvýhodněných reklamních ploch na železničních nádražích a ve vlacích ČD.