O Railreklam

Společnost RAILREKLAM, spol. s r. o. působí v oblasti venkovní reklamy od r. 1991. Naše reklamní plochy pokrývají celou Českou republiku a jsou všude tam kde je železniční majetek. Jsme na nádražích, ve vlacích ČD na železničních mostech a další místech v okolí železnice. Díky smluvním vztahům se správcem české železniční infrastruktury SŽDC, s.o. a národním železničním přepravcem České dráhy, a.s. umožňujeme svým klientům exkluzivně oslovit všechny cestující, kteří každý den železnici a vlaky využívají. Provozujeme více než 10 000 reklamních ploch různých typů a formátů.

RAILREKLAM, spol. s r. o. je součástí skupiny BigBoard, a.s.


Více informací o našich reklamních nosičích