Výzkumy a statistiky

Výzkumům účinnosti a sledovanosti našich ploch věnujeme velkou pozornost. Díky každoročně zadávaným exkluzivním otázkám do omnibusového výzkumu MARKET & MEDIA & LiFESTYLE - TGI (Target Group Index) agentury Median, máme nepřetržitá a dlouhodobě porovnatelná data o tom, kdo jsou cestující vlakem. Víme kolik času tráví cestováním a které reklamní nosiče z naší nabídky sledují a kde. Pro potřeby našich klientů jsme schopni identifikovat cílovou skupinu a doporučit nejvhodnější reklamní plochy.

RAILREKLAM je zakládajícím členem AMVR, Asociace měření venkovní reklamy.

Kdo jsou pravidelní cestující vlakem?

Pravidelní cestující vlakem dle věku

Platí, že ve věkové struktuře cílové skupiny pravidelných cestujících vlakem je výrazně vyšší podíl mladších lidí, než je tomu v běžné populaci ČR

 • 39 % pravidelných cestujících jsou mladí lidé ve věku do 29 let
 • V běžné populaci tvoří tito lidé pouze 24 %

Střední věková kategorie 30 – 49 let má mezi pravidelnými cestujícími vlakem podobné zastoupení jako v běžné populaci

 • 35 % pravidelných cestujících, 37 % populace ČR

Vyšší věkové kategorie jsou zastoupeny výrazně podprůměrně

 • Lidí starších 50 let je mezi pravidelnými cestujícími 25 %, v běžné populaci 39 %
 • Navíc jejich podíl klesá (v roce 2013 bylo necelých 28 % pravidelných cestujících vlakem starších 50 let)

Pravidelní cestující vlakem dle příjmu domácnosti

Nejčastěji přiznávanou příjmovou kategorii tvoří pravidelní cestující, kteří patří do domácností s čistým měsíčním příjmem v rozmezí 30.000 – 40.000 Kč

 • 28 % pravidelných cestujících, kteří na dotaz odpověděli (v běžné populaci 23%)

Čistý měsíční příjem domácnosti vyšší než 40.000 Kč přiznává 18 % pravidelných cestujících vlakem...

 • což je podprůměrné zastoupení oproti populaci ČR (zde 24 %)

Pravidelní cestující vlakem dle vzdělání

Alespoň střední vzdělání s maturitou má 59 % pravidelných cestujících vlakem

 • To představuje 1,29 krát vyšší podíl než má tato skupina v celé populaci ČR (zde 45 %)

Trend zvyšování podílu lidí s vyšším vzděláním (maturita nebo vysokoškolské vzdělání) mezi pravidelnými cestujícími vlakem pokračuje

 • Podíl SŠ s maturitou či VŠ činil v roce 2013 55 % a v roce 2012 52 %
 • Roste zejména podíl středoškoláků

Kolik času tráví pravidelní cestující čekáním na vlak

Nejčastěji čekají lidé na vlak do 10 minut (63 % pravidelných cestujících).

Zvyklosti pravidelných cestujících při čekání na vlak se v porovnání s předešlým rokem nijak výrazně nezměnily.

Jaká je sledovanost reklamních ploch?

Jak lidé vnímají reklamu na nádražích a ve vlacích

Reklama na nádražích a ve vlacích je přijímána kladně, jen přibližně 1/4 pravidelných cestujících má pocit, že reklamy uvnitř vlaků a na vlacích nebo na nádražích je nadbytek.

 • V loňském roce 28 % pravidelných cestujících na nádražích a ve vlacích

Pro 3/4 pravidelných cestujících je naopak tato reklama užitečným zdrojem informací nebo ji zde alespoň očekávají

 • Vnímání reklamy ve vlacích a nádražích se ještě velmi drobně zlepšuje

Lidé oslovení reklamou na železnici milují nakupování a jsou hlavními nákupčími

75 % lidí oslovených reklamou na železnici zastávají v domácnosti roli hlavního nákupčího

 • Hlavní nákupčí je ten, kdo nakupuje více než polovinu všech nákupů pro domácnost

58 % lidí oslovených reklamou na železnici nakupuje rádo

37 % lidí oslovených reklamou dává přednost značkovému zboží

31 % lidí oslovených reklamou na železnici baví jakékoliv nakupování

Ve všech případech jde o nadprůměrná zastoupení v porovnání s běžnou populací

Reklama oslovuje především mladší a střední věkové skupiny

Mezi pravidelnými cestujícími vlakem jsou nejvíce zastoupeni lidé z nižších a středních věkových skupin.

59 % lidí oslovovaných reklamou na železnici tvoří lidé ve věku 16-44 let.

 • To představuje 1,14 krát vyšší podíl než je tomu v populaci České republiky (zde 51 %)

Rovnoměrně jsou zastoupeni muži i ženy.

Reklama oslovuje lidi mnoha zájmů

Reklama na nádražích a ve vlacích oslovuje cílovou skupinu s velmi aktivním životním stylem a mnoha zájmy.

57 % lidí oslovených reklamou na železnici velmi rádo cestuje.

Polovina lidí oslovených reklamou na železnici ráda sportuje.

54 % lidí oslovených reklamou považuje hudbu za důležitou součást svého života.

72 % lidí oslovených reklamou na železnici denně nebo téměř každý den využívá internet.

Reprezentanti našich cílovek

Počet pravidelných cestujících 938 tisíc osob

Počet těch, kteří využili vlak
v uplynulých 6 měsících 3,07 mil. osob

Reklamu na nádražích nebo ve vlacích zaznamenalo
alespoň jednou v uplynulém měsíci 2,148 mil. osob

Počet těch, kteří cestují vlakem alespoň 1x do měsíce 1,828 mil. osob

Reklamu na nádražích nebo ve vlacích zaznamenalo
alespoň jednou v uplynulém týdnu 1,091 mil. osob

Denně oslovuje reklama na železnici 359 tisíc osob

„Všímám si rámečků ve vlacích, často na nich najdu opravdu zajímavé informace!“

Janě je 36 let, je vdaná, má dvě děti. Vystudovala dějiny umění na filozofické fakultě, v současné době pracuje v galerii, což bylo její vysněné povolání. Do práce dojíždí vlakem. O kulturu se zajímá i ve svém volném čase, čte hodně a ráda, knihy i časopisy. Ráda chodí na výstavy a také se snaží si stále doplňovat vzdělání.

K Janiným zálibám patří příroda. Životní prostředí jí rozhodně není lhostejné, kvůli jeho ochraně je ochotná se uskromnit a jako dobrovolník se zapojit do akcí, které považuje za smyslupné. Má svoji stálou skupinu přátel, se kterou se ráda a pravidelně stýká.

Jaká je Jana?

Jana je racionální, do určité míry pozitivně konzervativní žena. I přes lehce nadprůměrný plat je ve finančních věcech opatrná, bojí se zadlužení, myslí na děti a chce být dobře pojištěná.

Jakých reklamních ploch si Jana všímá?

Jana se zajímá o dění okolo sebe, je otevřená k novým podnětům. K reklamě přistupuje bez předsudků. Důležitá je pro ni informační hodnota, dokáže ocenit i hezkou grafiku. Oslovují ji rámečky ve vlacích příměstské dopravy, které ji poskytují relativně komplexní a ucelené informace.

Jak Jana nakupuje?

Jana má sice ráda design, ale nejdůležitější je pro ni užitná hodnota nakupovaného zboží. Značka pro ni není tak důležitá. Všímá si nejrůznějších akcí a slev a ráda a často je využívá. Myslí si, že dokáže ocenit kvalitní zboží za dobrou cenu.

„Na nádraží mě vždy zaujmou variapostery.“

Zdeňkovi je 44 let. Je ženatý, má dvě děti a s manželkou by se třetímu nebránili. Nedávno si ale pořídili psa. Vystudoval strojařinu, ale z finančních důvodů už dvacet let pracuje u mezinárodní společnosti. Jeho pracovní pozice je ve středním managementu. Nejdůležitější je pro něj rodina. Zaměstnání bere především jako prostředek finančního zajištění dětí a ženy. Zdeněk má ale štěstí, práce ho totiž stále baví.

Svůj volný čas tráví s rodinou, údržbou domku a zahrady. O víkendech jezdívají za rodiči na chatu. Také se snaží věnovat sportu a péči o svoji kondici. Ve svém věku už cítí, že je to nutnost. Pravidelně dvakrát ročně se snaží hubnout, zatím se mu ale nepodařilo přestat ani kouřit.

Jaký je Zdeněk?

Zdeněk je konzervativní, organizovaný a velmi racionální člověk. Důležité jsou pro něj tradiční zvyklosti a hodnoty. Ve svých věcech má pořádek, a to samé vyžaduje i po ostatních.

Jaké typy reklamních ploch Zdeněk sleduje?

Zdeněk je rád dobře informován, snaží se být neustále v „obraze“. Nad informacemi dost přemýšlí, a když ho věc zaujme, jde do hloubky. Hlavním zdrojem informací je pro něj televize. Na nádražích si cestou do a z práce všímá především Variaposterů, které z jeho pohledu nabízejí více informací než běžné reklamní plochy.

Jak Zdeněk nakupuje?

Zdeněk se rozhoduje racionálně, každý nákup si dobře rozváží. Oslovují ho známé značky, které jsou pro něj zárukou kvality a tradice. Pokud je s nějakým výrobkem nebo se značkou spokojen, rád se k nim vrací. K novinkám všeho druhu je opatrný, než je přijme, dobře si to rozmyslí.

„Při cestě vlakem si vždy všimnu reklamy na vlacích.“

Daniele je 60 let, je rozvedená, má dvě dospělé dcery. Pracuje v administrativě. Jejím velkým koníčkem je byt a chalupa – ráda se věnuje jejich zdokonalování a zařizování. Na chalupě ostatně tráví značnou část svých dovolených.

Dalším jejím hobby je cestování. I když jí finanční možnosti nedovolí cestovat až tak často a tak daleko, jak by si přála, jezdí alespoň na výlety po republice a do blízkého zahraničí. Ne jednu týdenní zahraniční dovolenou si ale každý rok ušetří.

Jaká je Daniela?

Daniela je spíše uzavřenější, tu a tam se cítí dokonce osamělá. Je důvěřivá a hodně jí záleží na mínění lidí v okolí. Stará se o své zdraví, dává si na sebe pozor a i když není velký sportovec, chodí alespoň na dlouhé procházky do přírody.

Daniela ráda čte (především časopisy) poslouchá hudbu a dívá se na televizi. Občas si ráda zajde do divadla a na koncert. Říká, že si potrpí na dobré jídlo, chutná jí především tradiční česká kuchyně.

Jaké reklamní plochy Danielu oslovují?

Daniela vlakem cestuje poměrně často. Nejvíce ji oslovuje reklama na vlacích, a na nádražích, naopak reklamy uvnitř vlaků si všimne jen když ji náhodou zaujme motiv. Nejčastěji to bývá reklama na nějaký nový muzikál nebo zajímavý koncert. Cestou ve vlaku si především čte.

„ Rozhodně si nejvíc všímám citylightů!“

Petrovi je 29 let, je svobodný a v současné době nezadaný. Před rokem si založil s kamarádem firmu zaměřenou na tvorbu webových stránek a internet a docela se jim daří.

Petr vede aktivní život, hodně cestuje a jezdí na kole. Často chodí do kina, má rád filmy s mnoha digitálními triky. V létě si rád „střihne“ pár festivalů, kde si poslechne muziku a potká se s kamarády. I když to na první pohle nevypadá, zajímá se nejen o životní prostředí, ale občas i o politiku.

Jaký je Petr?

Petr je cílevědomý, akční a společenský. S kamarády tráví spoustu času. Nerad se přizpůsobuje, je rád nezávislý a je pro něj důležité, aby ho ostatní brali takového jaký je. Je kreativní a zakládá si na tom. Rozhoduje se značně intuitivně. Většinu věcí dělá na poslední chvíli, ale díky svému nasazení a inteligenci to zvládá. Záleží mu tom jak vypadá. Rád se cítí jako ten kdo sleduje a udává trendy, dobře se obléká. Má rád výjimečnost a snaží se vyčnívat z davu.

Jaké reklamní plochy ho nejvíce oslovují?

Petr čerpá nejvíce informací z internetu a od kamarádů. Moc nečte, noviny vůbec a knihy jen zřídka. Reklamu má rád, sleduje ji a myslí si, že ji rozumí. Na nádražích ho oslovují především citylighty a pak cokoli netradičního. Dokáže ocenit moderní layout a kvalitní provedení.

Jak Petr nakupuje?

Petr si potrpí na značkové výrobky. Není mu jedno, kdo kterou značku nosí a nechá se ovlivnit těmi celebritami, které považuje za cool. Aktivně se zajímá o novinky, což souvisí s tím, že vždy chce být o krok před ostatními.

Můj výběr do poptávky

Krok 1 - Mediatypy

Krok 2 - Období

Pokračujte vyplněním údajů.

Krok 3 - Údaje

* Takto označená pole jsou povinná

Prosíme zaškrtnout.

Newsletter Railreklam

Mediatyp byl přidán do rychlé poptávky.

Ozvěte se nám
Martin Hubík Napište mi e-mail +420 725 101 105

Kontaktní formulář